Historia

Avantouintiseura Kuutti ry historia

Kokkolassa on ollut avantouintitoimintaa kauan. Ensimmäiset avantouimarit ilmestyivät Kokkolaan 1950-luvun puolivälissä. Säännöllistä, järjestettyä toimintaa on ollut vuodesta 1956. Tällöin asian harrastajien kesken perustettiin oma seura – Kokkolan Avantohait. Seuran puheenjohtajana toimi tuolloin Eero Jokinen. Aktiiviharrastajia olivat mm. Pekka Hallbäck, Eilo Seppälä, Lars-Göran Hallbäck ja Ensio Nygård. Ensimmäiset kaksi vuotta uitiin Elbassa, jolloin käytössä oli lasten kesäsiirtolan sauna pukuhuoneineen. V. 1960 uintipaikka siirtyi Halkokarille. Seuran kirjoissa oli kaikkiaan noin 100 jäsentä. Toiminta siirtyi myöhemmin takaisin Elbaan.

Avantouintiseura Kuutti r.y. 

Avantouintiseura Kuutin perustava kokous pidettiin Trullevin lomakylässä 26.2.1992. Seuran ensimmäinen puheenjohtaja oli Matti Rotinen. Sittemmin puheenjohtajana toimi Ritva Saarikettu
v. 1993 ja vuodesta 1994 alkaen jälleen Matti Rotinen aina tammikuuhun 2007 saakka, jolloin seuran puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lukkarinen. Tapani Poikkijoki toimi puheenjohtajana kaudella 2010-2011. Pirkko Yrjänä valittiin puheenjohtajaksi kaudelle 2011-2012.

Avantouintitoiminta siirtyi v. 1998 Palmaan, josta seura sai tilat urheiluseura Yksipihlajan Reimalta. Seuran käytössä ovat Reiman saunat laitureineen ja avantoineen. Seura käyttää myös Palman päärakennusta, jossa on mahdollisuus uinnin yhteydessä juoda kahvit. Reiman majalla pidetään myös Kuutin vuosittain järjestämät juhlat ja tapahtumat, kuten kuten joulu- ja kevätjuhlat.

TALVIUINTIA 20-VUOTTA

PERUSTAMINEN

Seuran perustamiskokous pidettiin 26.2.1992 Trullevin lomakylässä. Seuran nimeksi päätettiin AVANTOUINTISEURA KUUTTI. Oikeusministeriö hyväksyi seuran yhdistysrekisteriin 3.6.1993 ja samalla hyväksyttiin seuran säännöt.

TOIMINNAN TARKOITUS

Seuran ensimmäisessä toimintasuunnitelmassa vuodelle 1992 todettiin muun muassa, että seuran tarkoituksena on luoda hyvät puitteet avantouinnin harrastajille sekä tuoda tietoa tästä harrastuksesta.

Sääntöjen mukaan tarkoituksena on edistää avantouintitoimintaa järjestämällä lajin harrastukseen tiloja, edistää terveitä elämäntapoja, tehdä toimintaa tunnetuksi ja harjoittaa yhteistyötä muiden avantouintiseurojen kanssa.

Lisäksi yhdistys voi järjestää kursseja, luentotilaisuuksia, kilpaluja ja virkistystapahtumia. NÄMÄ TAVOITTEET OVAT EDELLEEN VOIMASSA.

UINTIPAIKAT, UINTIAJAT JA KÄVIJÄMÄÄRÄT

Ensimmäisenä uintipaikkana oli TRULLEVISSA INVALIDIEN LOMAKYLÄ.

Uintitoimintaa harjoitettiin tammikuusta huhtikuuhun ja syyskaudella syyskuusta joulukuuhun kaksi kertaa viikossa keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Alkuvaiheessa uimareita oli keskimäärin 20 henkilöä uintipäivää kohden.

Toimintavuonna 1994-1995 uintikertoja lisättiin viikossa kolmeen, jolloin myös lauantaina oli avanto auki. Uimareiden määrä nousi 40-50 uimariin uintipäivää kohden. SEURAN JÄSENMÄÄRÄ oli 1.4.1995 tehdyn laskennan perusteella 102 henkilöä.
V. 1998 uintipaikka siirtyi PALMAAN Voimistelu- ja Urheiluseura Ykspihlajan Reiman tiloihin, joissa Reima teki vuonna 2000 saunan laajennus- ja korjaustyöt. Uintikerrat lisääntyivät viiteen päivään viikossa ja sauna pidettiin avoinna myös Jouluaattona.

Myös kesäaikana sauna pidettiin lämpimänä uimareille keskiviikkoisin. JÄSENMÄÄRÄ nousi toimintavuonna 1999-2000 263:een henkilöön.

Uinnit jatkuivat viitenä päivänä viikossa maanantaita ja perjantaita lukuun ottamatta. Jäsenten määrä oli kaudella 2003-2004 peräti 327 henkilöä. Seuraavana kautena oli hieman laskua eli 316 henkilöä. Myös muita uimareita kuin jäseniä kävi avannossa.

Saunan ja avannon aukiolopäivien osalta tapahtui merkittävä muutos toimintakaudesta 2007-2008 alkaen, mikä on jatkunut tähän päivään saakka. Uintiaikoja vähennettiin. Sauna on ollut auki yhtenä päivänä viikossa syyskuussa ja kahtena päivänä viikossa lokakuussa. Marraskuun alusta maaliskuun loppuun saakka sauna ja avanto ovat auki neljänä päivänä viikossa. Huhtikuusta alkaen uintia on kahtena päivänä ja toukokuusta alkaen yhtenä päivänä viikossa. Aukioloaikojen muutos on vaikuttanut merkittävästi kävijä- ja jäsenmääriin.

Tällä hetkellä Kuuttien jäsenmäärä on noin 200 henkilöä.

TOIMINTA

 Avantouimareiden tärkeintä toimintaa on avannossa käyminen ja uiminen. Siinä ei kuitenkaan ole kaikki. Uinnin harrastajat ovat sosiaalista väkeä, joihin on helppo tutustua. Yhteinen, rakas harrastus lähentää ihmisiä toisiinsa. Sekä avantouinnin elvyttävä vaikutus että toisten ihmisten kohtaaminen, jutteleminen ja kuulumisten vaihtaminen karkottaa väsymyksen ja virkistää mieltä.

Varsinaisen uintitoiminnan ohella yhdistys järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia. Yhdistyksen järjestämät Pikkujoulut ja Kevätjuhlat ovat muodostuneet jo perinteeksi ja niihin osallistuu runsaasti kuuttilaisia ja myös heidän puolisoitaan. Suosittuja ovat myös olleet syksyisin järjestettävä Kuutamouinti ja keväällä tai syksyllä Makkaraillat.

Olemme myös käyneet tutustumassa avantouintitoimintaan muualla Suomessa, kuten Tampereella ja Kuopiossa. Myös meillä on käynyt vieraita muualta, kuten viime vuonna Lakeuden Avantouimarit Seinäjoelta.

Niin avantouinti- kuin muussakin toiminnassa keskeinen painoarvo on aktiivisilla osallistujilla: niillä ihmisillä, jäsenillä, uimareilla, jotka ovat innokkaasti mukana toiminnassa. Toiminnan onnistuminen ja asioiden hoituminen on aktiivisten ”puuhamiesten ja –naisten” hartioilla. Osa heistä toimii myös yhdistyksemme johtokunnassa. Puheenjohtaja on yhdistyksen keulakuva ja avainhenkilö. Ensimmäinen puheenjohtaja, joka oli myös perustamassa yhdistystämme v. 1992 oli
Matti Rotinen vuoteen 1993. Hänen jälkeensä puheenjohtajana toimi vuoden ajan Ritva Saarikettu ja Matti Rotinen jälleen vuodesta 1994 alkaen tammikuuhun 2007 saakka , jolloin puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lukkarinen. Hänen jälkeensä puheenjohtajuutta hoiti Tapani Poikkijoki vuosina 2010-2011 ja vuoden 2012 alusta Pirkko Yrjänä. Kari Ås valittiin puheenjohtajaksi 2013-

TIEDOTTAMINEN JA TUNNETUKSI TEKEMINEN

Me avantouimarit olemme vakuuttuneita harrastuksemme myönteisistä vaikutuksista. Stressi lievittyy, vireys lisääntyy ja flunssat pysyvät loitolla. Myös migreeniä ja reumaattisia kipuja sekä nivelvaivoja potevat ovat kokeneet saavaansa apua avannosta. Terveydellisten vaikutusten lisäksi kyseessä on sosiaalinen harrastus, jonka puitteissa tavataan ja tutustutaan. Seuramme tavoitteena onkin tehdä toimintaa tunnetuksi ja saada ihmisiä nykyistä enemmän kiinnostumaan avantouinnista. Myös tiedottaminen Seuramme toiminnasta jäsenille ja muille on tärkeää. Tästä johtuen avasimme nettisivut vuonna 2007. Uudet nettisivut on otettu käyttöön tänä vuonna. Kuuttien toiminnasta ilmoitetaan myös paikallislehdissä yhdistyspalstoilla. Eri tapahtumiin on myös kutsuttu mukaan tiedotusvälineiden edustajia, ja avantouinnista on kerrottu paikallisissa sanomalehdissä. Esim. Radio Keski-Pohjanmaa kävi tammikuussa 2011 tekemässä suoran lähetyksen avantouinnista Palmassa. Keski-Pohjanmaa lehden Netti-TV:hen tehtiin toiminnastamme juttu helmikuussa 2011.
Kaksi kertaa olemme järjestäneet avantouintia markkinoivan tapahtuman Kokkolan Kauppatorilla; viimeksi 1.3.2006 yhteistyössä Lions Clubin kanssa. Kuuteilla on myös Palmassa ilmoitustaulu, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista.

TERVEYTTÄ TALVIUINNISTA –HANKE

Avantouintiseura Kuutti ry on yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa mukana Suomen Latu ry:n hallinnoimassa Terveyttä talviuinnista –hankkeessa.

Kokkolan ohella mukana on kuusi muuta paikkakuntaa: Espoo, Kalajoki, Kouvola, Loppi, Oulu ja Rovaniemi sekä näillä paikkakunnilla toimivat Suomen Ladun talviuintia edistävät jäsenyhdistykset.
Hankkeen kohderyhmiä ovat kaupungin tai kunnan henkilöstö sekä alueella toimivien yritysten työyhteisöt.

 Tavoitteena on tuotteistaa talviuinti terveysliikuntamuotona ja tuoda lajin positiiviset terveysvaikutukset organisoidusti laajaan tietoisuuteen. Tavoitteena on myös lisätä hankepaikkakunnissa työskentelevien hyvinvointia talviuinnin avulla ja innostaa työyhteisöjen työntekijät uuden terveysliikuntalajin pariin. Talviuinti esitellään kunnan ja yritysten työntekijöille kannustaen heitä rohkeasti kokeilemaan uutta lajia. Työyhteisöihin perustetaan Terveyttä talviuinnista hyvinvointiryhmiä. Ryhmien jäsenet saavat perehdytyksen talviuinnin terveysvaikutuksiin ja heidät opastetaan talviuintiharrastuksen pariin.

Hanke on kolmivuotinen. Se alkoi 1.9.2009 ja päättyy 31.8.2012. Kuutit tulivat hankkeeseen mukaan viime vuoden huhtikuussa ja ensimmäiset uintiryhmät käynnistettiin 15.10.2011. Hankkeelle mahdollisesti haetaan jatkoaikaa ensi vuoden helmikuun loppuun saakka.

Seuramme neljä jäsentä ovat saaneet koulutuksen talviuinnin asiantuntijoiksi. Kouluttaja-asiantuntijamme järjestävät koulutettaville luentoja ja talviuintiin tutustumista VesiVeijarin kylmäaltaallaja Palman talviuintipaikalla.

Koulutusryhmiä on tähän mennessä ollut kolme. Koulutukseen mukaan tulevat työyhteisöt ym. tahot maksavat osallistumisestaan osallistujamäärän mukaan.

KILPAILUTOIMINTA

Seuramme jäsenet ovat alusta alkaen aktiivisesti osallistuneet SM- ja MM-kisoihin. SM-kisoihin on osallistuttu vaihtelevasti.

Pienin osanottajamäärä on ollut 7 uimaria ja korkein 22 uimaria. MM-kisojen osallistujamäärä on ollut keskimäärin 10 henkilöä kisaa kohden.

Kisamenestys on seuramme pienuuden huomioon ottaen ollut erittäin hyvä. SM-kisoista olemme saaneet yhteensä 18 mitalisijaa seuraavasti:

V. 1993

 • kultaa Valpuri Niemi
 • kultaa Jani Häkkinen, alle 17 v. poikien sarjassa

V. 1994

 • 1 kulta Valpuri Niemi

V. 1995

 •  1 kulta Valpuri Niemi
 • 1 pronssi viestijoukkue

V. 1996

 • 1 kulta Valpuri Niemi
 • 1 pronssi viestijoukkue

V. 1997

 • 1 kulta Valpuri Niemi

V. 1998

 • 1 pronssi viestijoukkue

V. 2001

 • 2 hopeaa,
 • 1 pronssi Riitta Roine ja Seija Isokangas

V. 2002

 • 1 hopea Riitta Roine

V. 2003

 • 1 pronssi Riitta Roine

V. 2010

 • 1 pronssi Kari Ås

V. 2011

 • 1 hopea Tarja Mäntykorpi

V. 2012

 • 1 hopea Tarja Mäntykorpi
 • 1 pronssi Timo Vuolteenaho

Mitalisijoitusten lisäksi suuri määrä uimareitamme on osallistunut seuraaville sijoille sekä 10 parhaan joukkoon.

Suomi on ollut edelläkävijämaana järjestämässä talviuinnin MM-kisoja. Ensimmäiset kisat järjestettiin vuonna 2001 Jyväskylässä.

Seuramme uimareita osallistui kolme näihin kisoihin. Oulussa MM-kisat olivat v. 2006, jolloin Riitta Roine ui neljännen ja Tarja Mäntykorpi viidennen sijan.

Ensimmäisen kerran MM-kisat järjestettiin v. 2008 Suomen ulkopuolella Britanniassa, Lontoossa, jossa isäntänä toimi maineikas South London Swimming Club. Tuolloinkin Riitta Roine ja Tarja Mäntykorpi sijoittuvat 10 parhaan joukkoon.

Seuraavat MM-kisat v. 2010 järjestettiin Slovenian Bledissä. Parhaasta sijoituksestamme vastasi Kari Ås sijoittuen B-finaalissa toiseksi ja kokonaistuloksissa 10:ksi. Tänä vuonna kisat pidettiin Latvian Jurmalassa. Parhaasta menestyksestä vastasi Tarja Mäntykorpi viidennellä sijallaan. Maininnan arvoinen on myös Jouni Knuutin osallistuminen 450 metrin uintiin.
Kuten edeltä kävi ilmi kisamenestyksemme on ollut hieno. Osallistuminen sekä SM- että MM-kisoihin on ollut innokasta. MM-kisoihin tänä vuonna osallistui peräti 15 seuramme uimaria. Kisoihin osallistuminen ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman hyvää yhteistyötä eri tahojen kanssa, joilta olemme saaneet sponsoritukea. Heitä ovat OMG Kokkola Chemicals, Kokkolan Energia, Anvia, Medirex, Hotelli Nukkumatti, Halpa-Halli, Kokkolan Kaupunki, Kokkolan Osuuspankki, Hartman, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino, Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa (KPO), Konepaja Häggblom, Securitas, Nordea, Boliden, Etra, IF Vahinkovakuutusyhtiö, Aktia Skadeförsäkring, Vasabygdens Lokalförsäkring ja Fennia. Suuret kiitokset tukijoillemme!

YHTEISTOIMINTA VOIMISTELU- JA URHEILUSEURA YKSPIHLAJAN REIMAN KANSSA

 Avantouintiseura Kuutti Ry:lle toiminnalliset puitteet on jo liki neljäntoista vuoden ajan tarjonnut Voimistelu- ja Urheiluseura Ykspihlajan Reima Palmassa, joka sijaitsee
noin 8 kilometrin päässä Kokkolan keskustasta meren rannalla.

Palmassa sijaitseva keskusmaja Palmahovi onkin erittäin hyvä paikka talviuinnin harrastamiselle. Uintiaikoina käytössämme on kaksi saunaa pukutiloineen. Avanto on sopivan suuri ja niin syvä, ettei tarvitse kahlata vedessä vaan laiturilta pääsee suoraan uimaan.

Keskusmajassa päivystää aukioloaikoina Reiman työntekijä, joka perii uintimaksut ja huolehtii saunojen lämmityksestä ja muusta tarpeellisesta toiminnan sujumisen takaamiseksi. Tästä suuret kiitokset Tarja Wallinille ja hänen miehelleen Hannu Wallinille. Keskusmaja on myös tarjonnut hyvät puitteet erilaisten tapahtumien ja juhlien järjestämiseksi. Neuvottelemme säännöllisesti Reiman kanssa uintitoimintaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. A

ina olemme voineet sopia asioista ja puolin ja toisin olemme huomioineet toistemme tarpeita ja näkökohtia. Tästä kaikesta suuret kiitokset Reimalle.

LOPUKSI

Seuramme toiminta on ollut vilkasta. Se ei olisi ollut mahdollista ilman hyviä yhteistyökumppaneitamme ja aktiivisia jäseniämme.

Myös tulevaisuudessa tarvitsemme heitä. Kokkolan talviuintitoiminnan tulisi mielestämme edelleenkin jatkua aktiivisena. Talviuinnin piiriin tulisi saada yhä enemmän uimareita. Tarvitsemme edelleenkin hyviä yhteistyökumppaneita ja monimuotoista tukea toiminnan kestävän jatkumisen turvaamiseksi Kokkolan kokoisessa kaupungissa, jossa meri suo mitä parhaan toimintaympäristön.

About the Author