Terveyttä Talviuinnista

 

Terveyttä Talviuinnista

 

Suomen Latu ry:n hallinnoimassa Terveyttä talviuinnista -hankkeessa kolmannen sektorin toimijoita ohjeistetaan tuotteistamaan talviuinti terveysliikuntamuotona ja tuomaan lajin positiiviset terveysvaikutukset organisoidusti laajaan tietoisuuteen.

Hanke on yksi valtakunnallisen ”Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana” ESR -kehittämisohjelmaan liittyvistä pilottihankkeista. Kolmatta sektoria edustavat hankepaikkakunnilla toimivat Suomen Ladun jäsenyhdistykset.

Projektin yhteistyökumppaneiksi on haettu paikkakuntia, jotka haluavat edistää alueella toimivien yritysten ja kunnan omien työntekijöiden hyvinvointia talviuinnin avulla. Kolmevuotisessa hankkeessa on mukana seitsemän paikkakuntaa: Espoo, Kalajoki, Kokkola, Kouvola, Loppi, Oulu ja Rovaniemi sekä näillä paikkakunnilla toimivat Suomen Ladun talviuintia edistävät jäsenyhdistykset. 

Hankkeen rahoittavana viranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2009 – 31.08.2012.

Talviuinti liikuntalajina

 Talviuintia harrastaa säännöllisesti yli 100 000 suomalaista. Talviuinnin terveysvaikutusten ohella lajin suosion taustalla on sen helppous, sillä se ei vaadi suuria välineinvestointeja.

Talviuinti kuuluu yhtenä lajina Suomen Ladun toimintaan ja järjestöllä on vankka asiantuntemus lajin erityispiirteistä. Suomen Ladun rekisterissä on yli 200 talviuintipaikkaa eri puolilla Suomea.

 Uintipaikat ovat kuntien, seurojen tai yhdistysten ylläpitämiä. Turvallisen talviuintipaikan normit on määritelty kuluttajaviraston ohjeissa ja Suomen Latu kehitettään ja seuraa niitä.
 

Hankkeen kohderyhmä ja tavoite 

Terveyttä talviuinnista -hankkeessa kehitetään kolmannen sektorin hyvinvointipalveluja yhteisesti kuntaorganisaation kanssa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat kaupungin tai kunnan henkilöstö sekä alueella toimivien yritysten työyhteisöt. Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa talviuinti terveysliikuntamuotona ja tuoda lajin positiiviset terveysvaikutukset organisoidusti laajaan tietoisuuteen. Tavoitteena on myös lisätä hankepaikkakunnissa työskentelevien hyvinvointia talviuinnin avulla ja innostaa työyhteisöjen työntekijät uuden terveysliikuntalajin pariin.

Talviuinti esitellään kunnan ja yritysten työntekijöille kannustaen heitä rohkeasti kokeilemaan uutta lajia. Työyhteisöihin perustetaan Terveyttä talviuinnista hyvinvointiryhmiä. Ryhmien jäsenet saavat perehdytyksen talviuinnin terveysvaikutuksiin ja heidät opastetaan talviuintiharrastuksen pariin.

About the Author